START  |  PRODUKTER  |  FÖRETAGET  |  KONTAKT       

Välkommen till Belker Vakuumteknik

 

start

 

Växel Karlstad: 054-558090
Växel Göteborg: 031-253900

Fax : 054-558095

Support och infomail : 
Ordermail : 

Karlstadskontoret:
Belker Vakuumteknik AB
Strågatan 5
S - 653 43  KARLSTAD

Göteborgskontoret:
Belker Vakuumteknik AB
Sankt Pauligatan 31 A
S – 416 60  GÖTEBORG

 

        Belker Vakuumteknik AB      Karlstad 054-558090 | Göteborg 031-253900